BUDİZM HAKKINDA KISA BİLGİ


Budizm; spiritüel bilgisizlik, kendimizi evrenin merkezi olarak görmeye derinden bağlılığımız ve hayata dar bir açıdan bakmamız nedeniyle yaşamımızda ortaya çıkan doyumsuzluğa veya acıya hitap eden bir yol veya yolculuk olarak tanımlanabilir. Budizmin nihai amacı zihni zamanla eğitip onu bencillik, nefret ve spiritüel bilgisizlikten arındırarak acıya son vermektir. Budizmin tüm öğreti, içgörü ve yöntemleri, Aydınlanma veya Uyanışın gerçekleşmesi veya artması için tasarlanmıştır. Zaten ‘Buda’ kelimesi de ‘Uyanmış Olan’ anlamına gelir. Onun zamanında Buda sadece Buda olarak değil, aynı zamanda ‘Merhamet Sahibi’,  ‘Büyük Kahraman’ ve ‘Fatih’ örneği olarak biliniyordu. ‘Fatih’ti çünkü o içindeki sınırlı, koşullu varlığın tamamını fethetmişti.

Buda, hayatının son 45 yılını Hindistan’ın kuzeyinde köy köy, şehir şehir yayan gezerek düşük ve yüksek seviyedeki insanları aynı şekilde muhatap alarak onlara acıdan çıkışın yolunu öğretmiştir. O, tam bir Merhamet ve Bilgeliğe götüren bir yol öğretiyordu. Hintli bir bilge Budizmi şu şekilde özetlemiştir: “Kötülük yapmayı durdur, iyilik yapmayı öğren, kalbi arındır. Budizmin temel ilkesi budur.” Fakat öykünün devamında anlatıldığı üzere, bunu üç yaşındaki çocuk bile anlayabilir ama o kadar zordur ki 80’lik bir adam bunu uygulayamaz.