HAKKIMDA KISA BİLGİ


VajracaksuHenüz on altı yaşında bir gençken dört yıl boyunca sürecek olan sol eğilimli aktif bir politik yaşantım oldu. 1988’de yaşadığım derin bir kişisel kriz beni inançlarımı, değerlerimi ve hayattaki önceliklerimi yeniden değerlendirmeye zorladı. Bir teknik üniversiteden sosyal bilimler alanında lisans diploması aldığım 1988 – 1991 yılları arasında dış dünya yerine kendi iç dünyamı öğrenmeyle çok daha fazla ilgiliydim. Meditasyon uygulamalarına 1988’de başladım ve yeni bulduğum bu ‘araç’ın doğrudan bir sonucu olarak o yıl neşe, içsel canlılık ve hayatın benim dışımda kalan kısmına bir şekilde sıkıca bağlılık hissini içeren harika deneyimler yaşadım. O zamandan beri, yani hayatımın yarısından çoğunu kapsayacak bir süredir meditasyon yapıyorum. 

Londra Budist Merkezi ile ilk irtibatım 1988’in Aralık ayında oldu. Meditasyonla çok ilgileniyordum ama Budizm’e şiddetli bir direnç gösteriyordum çünkü solcu politik görüşlerin bendeki etkisi hala güçlüydü. Budist etiği üzerine Sangharakshita tarafından yazılmış olan “Budizm’in On Temel İlkesi” (orijinal adı “The Ten Pillars of Buddhism”) adlı kitap merkeze alınarak şimdi arkadaşım olan Ratnaghosa tarafından zarafetle yürütülen uzun süreli bir çalışma grubuna katıldım ve çoktandır bir Budist olduğum gerçeğiyle orada yüzleştim! Büyük ölçüde araştırma ve inceleme güdüsüyle yönelerek katıldığım çalışma grubunun ve Ratnaghosa’nın sevgi dolu örnekliğinin sonucu ortaya çıkan bu şafak sökümü 1990’ın sonlarında gerçekleşti. Şiddetsizlik ilkesi ve beden, konuşma ve zihinde ‘sevgi dolu şefkat’ (loving-kindness) ilkeleri doğrultusunda yaşamayı zamanla arttırarak bu yaşam tarzına derin bağlılık hissettim. 

İspanya dağlarının ortalarında bir yerde 1997’de yapılan on altı haftalık bir inziva sırasında Batılı Budist Birliği’ne (the Western Buddhist Order) katıldım ve bana ‘Vajracaksu’ adı verildi. Sanskritçeden gelen bu isim ‘doğruyu gören’ veya ‘elmas görüş’ olarak çevrilebilir ama ben şahsen bir iddiada bulunmuyorum! Benim için başka bir dönüm noktası da 2001 yılında Galler’in kuzeyinde yalnız başıma altı aylık bir inzivaya çekilme ayrıcalığına sahip olmamdı. Bu zaman benim en zengin, en mutlu ve en anlamlı altı ayımdı. Bu inziva sırasında gördüğüm bir rüya sonucunda İstanbul’a gidip meditasyon uygulaması ve Budizm hakkındaki deneyim ve anlayışımı paylaşmaya ve öğretmeye karar verdim. Ağustos 2003’ten beri İstanbul’da yaşıyorum ve ilgilenen kişilere meditasyon ve Budizm öğretiyorum.
Şubat 2009’de Türkiye’nin ilk “Breathworks Farkındalık Eğitmeni” oldum. “Breathworks” farkındalık odaklı ağrı, hastalıkla, stresle zinde yaşama kurslar veriyor.“Yaklaşık 20 yıldır Vajracaksu’yu tanıyorum. Her zaman O’nun doğruluğu, enerjisi ve coşkunluğu dikkatimi çekmiştir. O, kendini olduğundan farklı göstermek istemeyen; hem kendisine, hem de başkalarına karşı dürüst ve doğal birisidir. O hakikati keşfetmeyi seviyor. Bu, kendisi ve içgüdüleri hakkında olduğu gibi; hayatın anlamı hakkında da olabilir. Hakikati arayış konusunda azimli ve istikrarlıdır. Bir de Vajracaksu, gerçeği arayış konusundaki heyecanını ve şevkini başkalarıyla paylaşmayı seven; aynı zamanda çok açık, dürüst ve etkili bir iletişimci ve de öğretmendir. Onu tanıdığımdan beri meditasyon yapan ve Budizm ilkelerini uygulayan Vajracaksu’nun içi gitgide bu uygulamalardan gelen güzellik ve berraklık ile dolmaktadır. Eğer herhangi biri, günlük hayatın yüzeyselliği ve yanılgılarından kurtulup, hayatın anlamını daha derin araştırmak veya canlı ve ilgi çekici bir öğreti ve tartışmalar isterse O’nu tavsiye ediyorum.”

Dharmachari Ratnaghosha (Ben Murphy) “WINDHORSE: EVOLUTION” (bir İngiliz şirketin) müdürü ve yazar. “Dana: from Confidence to Compassion” (1995) “Cömertlik: Güvenden Merhamet’e” (1995); “Kshanti: the perfection of patience, tolerance and receptivity” (1997) “Kshanti: sabır, hoşgörü ve açıklıkta mükemmellik” (1997); “The Power of the Precepts” (1997), “İlkelerin Gücü” (1997) ve “Just a word……” (2002), “Sadece bir söz……” (2002) yazarı.
 

“Vajracaksu'yu en azından 16 senedir tanırım. O sözlerine sadik, güvenilir ve örnek bir insandır. Kendisi görüşlerinin cesaretiyle sıcak, samimi, hevesli ve azimli birisi olduğu gibi; aynı zamanda da başkalarına ve gerçeklere içten önem veren bir yeteneğe sahip ve iyi kalplidir. Eminim ki Vajracaksu yaptığı her öğretmenlik ve meditasyon derslerine büyük caba ve önem verecektir.”

John Linney, “BODYWISE” Yoga ve Doğal Sağlık Merkezi Direktörü (Londra)


“Vajracaksu nazik, verici ve sabırlı bir hocadır. Onun pratiği her zaman asıl tecrübeye dayalıdır bu yüzden onunla çalışma yapmak potansiyel olarak derin derin dönüştürücüdür. Farkındalığıya harika bir tanıtma.”

Pelin Turgut